Изработка на музикални видео клиповеМУЗИКАЛЕН ВИДЕО КЛИП

Работните фази включват предварителна подготовка на съдържание, идея или композиционна рамка. Създаване на текстов скрипт, кастинг за участници, заснемане, монтаж, изготвяне на краен продукт.

Разработка на музикален видео клип ЕТАПИ

Първият етап е идейна фаза. Избор на режисьор, оператор, оценка на текстов скрипт, цялостна идея;

Предварителна продукция

Подготовка за заснемане,избор и ангажиране на екип и участници,избор на локации – площадки, създаване на декор. Нашите услуги, по време на предварителната подготовка за заснемане, използват най-добрите подходи при избор на визуални ефекти – включващи позиция на основна камера, позиция зелен/син екрани движения по време на заснемане.

Производство

Изходните елементи за видео продукцията, се заснемат в груб вид, по време на филмирането.

Финална обработка

Образите, звуците и визуалните ефекти, от записаните материали се монтират.

Аудио адаптацията е презапис на съдържанието на местен език и пакетиране на създадената версия – адаптация.
Продукционното време за видео/ аудио footage, е от 3 до 7 работни дни, като е необходимо да се предостави бриф и storyboard.
Работните рамки са валидни за 30 секунден спот.

Разполагаме със собствено звукозаписно студио, със собствена звукозаписна техника и кабина. 5.1 mixing със Dolby E & Pro Logic 2


FLAME – Студио за Видео и Аудио Продукция

Професионални услуги Пост продукция, 2D и 3D Анимация, Адаптации, Визуални Ефекти