Изработка на Рекламна Анимация


ЗА АНИМАЦИЯТА

РИСУВАНАТА АНИМАЦИЯ Е ФИЛМОВА АНИМАЦИЯ

Техниката се отличава с високо качество и по-голям ресурс от време и работни часове. Бавна за създаване, поради обемът от ръчна работа, който изисква. Създават се ръчно рисувани, уникални образи.

За стартиране на проект изискващ рисувана анимация, се нуждаем от детайлен бриф и storyboard.
В етапа на превизуализация, Клиентът получава първоначално оформен образ и история, в анимиран вид.

Продукционният процес преминава през: очертаване на анимиран субект в среда, първоначален образ, оценка и финална анимация.
Времето за производстсво на 30 секунден клип е 15 работни дни.

Имате идея как да представите новия си продукт или желаете да създадете реклама, която искате да пресъздадете в уникална анимация? Специалистите от Flame студио ще Ви помогнат да превърнете идеята си в реален завършен продукт!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ РИСУВАНА АНИМАЦИЯ?

В модерния свят на онлайн медии почти няма сектор, който да не използва рисуваната анимация за представяне на продукт, идея, бизнес, обучение, проект и др. Ето защо част от портфолиото на Flame студио е именно рисуваната анимация. Тя представлява филмова анимация, подходяща за широката публика и може да се излъчва в онлайн пространството, телевизията и киното.

Това, което отличава рисуваната или т.нар. традиционна анимация от останалите медийни продукти е нейната уникалност. При реализирането на всеки нов проект художниците и аниматорите създават уникален персонаж, който най-добре би пресъздвал историята, която трябва да бъде създанена или продуктът, който да бъде представен. Традиционната анимация е рисувана на ръка анимация от художник или аниматор, при която всеки кадър се рисува на ръка.

Методите за създаване на анимация включват

• традиционния метод за създаване на анимация, при който изображенията се рисуват последователно с минимални отклонения в движенията, за да се пресъздаде движение;
• най-новите технологии и софтуери за създаване на рисувана анимация.

Те се показват в бърза последователност, обикновено по 24, 25, 30, или 60 кадъра в секунда, като за едномитутен клип, създаден чрез тази техника са необходими около 1440 отделни рисунки. Техниката на последователно рисуване на кадри се отличава с високо качество, но поради големия обем работа, която се извършва на ръка, изисква голям времеви ресурс.

При реализирането на проект, изискващ използването на рисувана анимация се създават нови типажи и герои по зададен текст, както и подробен сториборд, чрез който се определят ключови сцени и моменти. Все повече компании използват рисуваната анимация не само за реклама на продукти и услуги, но и за създаване на свое лице на компанията. В последните години става все по-често се налагат продукти на световния пазар, които се представят от анимирани герои – своеобразни лица на представената компания.

ПРОЦЕСЪТ НА СЪЗДАВАНЕ НА РИСУВАНА АНИМАЦИЯ

Да се продуцира една анимация е сложен, понякога дълъг процес, но крайните продукти, които нашите аниматори от Flame студио създават са наистина впечатляващи.

За стартирането на проект, който изисква рисувана анимация е необходимо да представите пред нашите специалисти Вашата идея и своеобразен storyboard. Аниматорите от Flame студио ще създадат за Вас изцяло нов персонаж, ще вдъхнат живот на Вашата идея и ще я превърнат в краен продукт, отговарящ напълно на Вашите изисквания.

Когато искате да създадем за Вас рисувана анимация е добре да имате предвид, че продуцирането на анимация е сложен процес, който включва много стадии и процеси – от разгръщането на идеята до изграждането на модели и редактиране, като всеки стадий може да включва няколко специфични задачи.

Първият и най-важен етап от стартирането на проекта е да ни представите максимално точно как си представяте героите, как бихте желали да се развие сюжетната линия, какъв сценарий да бъде разработен и какво послание да носи анимацията.

При предварителната продукция дизайнерите ни ще създадат общия изглед на желания от Вас краен продукт, а художниците ще пресъздадат историята чрез русинки по предварително създадения сценарий. По време на продукцията дигиталните художници от Flame студио нагласят цветовете, а аниматорите и модераторите следват историята и използват най-съвременните компютърни и stop-frame способи за създаване на анимация, за да създадат движения и самоличност на новия персонаж. След продукцията словослагателите обединяват различните пластове от анимацията (фон, специални ефекти, герои и графики), а редакторите произвеждат крайния резултат. По време на целия процес по създаването на анимацията се следи строго да се спазват всички изисквания и идеи на клиентите ни, които разбира се, са съобразени с планирания бюджет.

ЕКИПЪТ

Екипът на Flame студио е съставен от опитни професионалисти, които с удоволствие използват всички познати способи за създаване на рисувана анимация. Нашия млад, целеустремен и творчески екип от художници-аниматори е специализиран в комбиниране на традиционната рисувана анимация с най-съвремената и авангардна техника и софтуер за предоставяне на услуги на световно ниво.Екипът ни успешно се справя с всички нови предизвикателства, свързани с удовлетворяване на всички изисквания на клиентите на Флейм студио. Експертният ни екип се състои от експерти с различен и допълващ се професионален опит и умения, и включва:
• аниматори;
• дигитални художници;
• модератори;
• сценаристи;
• режисьори;
• IT специалисти, внедряващи най-модерния софтуер и имащи опит в уеб разработване на специфични софтуерни продукти.

Нашия екип аниматори се гордее със своя успешен опит в създаването на анимационни проекти и карикатура, съобзразени изцяло с изискванията и бюджета на клиента.


FLAME – Студио за Видео и Аудио Продукция

Професионални услуги Пост продукция, 2D и 3D Анимация, Адаптации, Визуални Ефекти