Моушън Графика за по-добра Интерактивност


ТАЙТЪЛ МОУШЪН ГРАФИКА

КАКВО Е МОУШЪН ГРАФИКА?

Моушън Графиката е мощен рекламен инструмент. Тази техника е подходяща за ниско бюджетни продукции, целящи ефектно представяне. За корпоративни представяния, промоционални клипове и кратки демо проекти.

За да стартираме такава продукция, ние имаме нужда от storyboard, бриф и материали в първична форма, подлежащи на задължително включване.
По време на процеса Превизуализация Flame Studio изпраща на клиента кратко представяне на идейния проект, в анимиран формат.

В постпродукционния етап се представя монтажна версия и редакция на живо.
Необходимо време за производство на 30 секунден клип – 5 работни дни.


FLAME – Студио за Видео и Аудио Продукция

Професионални услуги Пост продукция, 2D и 3D Анимация, Адаптации, Визуални Ефекти