Изработка на Музикални Клипове


МУЗИКАЛНА ВИДЕО ПРОДУКЦИЯ

ПРОЦЕСЪТ

Всяка музикална видео продукция преминава през следните оперативни етапи :

• Разработка — Първият етап е идейна фаза. Избор на режисьор, оператор, оценка на текстов скрипт, цялостна идея;
• Предварителна продукция — Подготовка за заснемане,избор и ангажиране на екип и участници,избор на локации – площадки, създаване на декор. Нашите услуги, по време на предварителната подготовка за заснемане, използват най-добрите подходи при избор на визуални ефекти – включващи позиция на основна камера, позиция зелен/син екрани движения по време на заснемане.
• Производство — Изходните елементи за видео продукцията, се заснемат в груб вид, по време на филмирането.
• Финална обработка — Образите, звуците и визуалните ефекти, от записаните материали се монтират.


FLAME – Студио за Видео и Аудио Продукция

Професионални услуги Пост продукция, 2D и 3D Анимация, Адаптации, Визуални Ефекти